Adriaan de Roover, Demian
Adriaan de Roover. Halewijnlaan.

2004 Antwerpen, Het Gonst, eerste druk, oplage 81 genummerde en gesigneerde exemplaren 8p. 21:13 cm. Cahiersteek met omslag.

Het gedicht Halewijnlaan werd geschreven voor het project ‘Linkeroever Literair’ (2003) en verschijnt hier voor het eerst afzonderlijk in druk ter gelegenheid van de eenentachtigste verjaardag van de dichter. In opdracht van René Franken gerealiseerd door Het Gonst, de bibliofiele drukpers van Dick Wessels te Antwerpen.

 25,00 In winkelmand